Διάρκεια εργαστηρίου: 60 λεπτά μία φορά την εβδομάδα

Ηλικίες: 11-16 ετών

Οι μαθητές εξασκούνται, με τη χρήση ψηφιακού εργαλείου, στη δημιουργία ηλεκτρικών /ηλεκτρονικών κυκλωμάτων  και στον προγραμματισμό τους. Μαθαίνουν τη χρήση αισθητήρων και κινητήρων, τη χρήση και τη συνδεσμολογία ενός breadboard ενώ κάνουν δοκιμές στον κώδικά τους μέσω μία ψηφιακής πλατφόρμας Arduino.

*Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με τηλεκπαίδευση.

Εγγραφή