Διάρκεια εργαστηρίου: 60 λεπτά μία φορά την εβδομάδα

Ηλικίες: 12-16 ετών

Οι μαθητές εξασκούνται, με τη χρήση ψηφιακού εργαλείου, στην κατασκευή δομών για το Web. Πρόκειται για ένα μάθημα που συνδυάζει τις γλώσσες web (HTML, CSS, Javascript) με την άμεση και πρακτική εφαρμογή σε πραγματικά περιβάλλοντα. Με το μάθημα αυτό οι μαθητές γνωρίζουν κάποιες βασικές γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα στην κατασκευή ιστοσελίδων και web εφαρμογών.

*Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με τηλεκπαίδευση.

Εγγραφή