Διάρκεια εργαστηρίου: 60 λεπτά μία φορά την εβδομάδα

Ηλικίες: 6-10 ετών

Tα παιδιά συμμετέχουν σε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στον προγραμματισμό και το animation. Μέσω του animation δημιουργούν ιστορίες με συγκεκριμένη ροή για ποικίλες θεματικές, όπως παραμύθια, εξερεύνηση του διαστήματος, μυστήρια κτ.λ.  και υποστηρίζουν τις ιστορίες του με τη χρήση του προγραμματισμού με blocks.  Έτσι, εξοικειώνονται με τις διάφορες προγραμματιστικές έννοιες και παίρνουν άμεσα ανατροφοδότηση για τον κώδικά που έχουν γράψει.Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν πολλαπλές δεξιότητες, τόσο σε σχέση με την αφήγηση ιστοριών όσο και σε σχέση με τον προγραμματισμό.

*Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με τηλεκπαίδευση.

Εγγραφή