Διάρκεια εργαστηρίου: 90 λεπτά μία φορά την εβδομάδα για 8 εβδομάδες

Ηλικίες: 8-12 ετών

Για οχτώ εβδομάδες, τα παιδιά συμμετέχουν σε ένα εκπαιδευτικό αστρονομικό ταξίδι. Ως επιστήμονες, ερευνούν, κάνουν πειράματα και εξοικειώνονται με τη χρήση διάφορων τεχνολογικών εργαλείων. Ως αστροναύτες, αφού γνωρίσουν το δικό μας Ηλιακό Σύστημα, θα επισκεφτούν άλλους πλανήτες και θα προσπαθήσουν να αναζητήσουν ίχνη ζωής στο Γαλαξία. Μέσα από το ταξίδι αυτό, επιδιώκεται οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με βασικές αστρονομικές έννοιες. Θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν τόσο ομαδικά όσο και ατομικά και να αναπτύξουν πολλαπλές δεξιότητες.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος