Διάρκεια εργαστηρίου: 60 λεπτά μία φορά την εβδομάδα

Ηλικίες: 7-12 ετών

Σε ένα εργαστήρι δημιουργικής γραφής οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες που συνδυάζουν την τεχνολογία με την δημιουργική γραφή. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων οι μαθητές ακολουθούν μία ιστορία, διαβάζουν διαφορετικά κείμενα και παίζουν παιχνίδια ανάπτυξης της δημιουργικότητας. Στο τέλος κάθε μαθήματος, οι μαθητές καλούνται να γράψουν διαφορετικά κείμενα ώστε να συνεχίσουν με έναν δικό τους τρόπο την ιστορία και να εξελιχθεί η πλοκή. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα και απαιτεί την δυνατότητα προβολής (projector ή οθόνη).

Η δημιουργική γραφή και η τεχνολογία είναι αρμονικά δεμένα μεταξύ τους στα πλαίσια του μοναδικού, ειδικού προγράμματος σπουδών της Ampersand.

Εγγραφή