Διάρκεια εργαστηρίου: 60 λεπτά μία φορά την εβδομάδα

Ηλικίες: 8-12 ετών

Το Minecraft Education Edition είναι ένα πρόγραμμα που ενισχύει την δημιουργικότητα και τη φαντασία των παδιών μέσα από τις κατασκευές και τον πειραματισμό. Με το ειδικό περιβάλλον Makecode που συμπληρώνει τον κόσμο του Minecraft, οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να εξασκηθούν στην προγραμματισιτική λογική και με κίνητρο την κατασκευή φανταστικών κόσμων να εξερευνήσουν πιο περίπλοκες προγραμματιστικές δομές. Επίσης, μέσα από το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζεται η εξερεύνηση των μαθητών στο κόσμο των μαθηματικών και της χημείας. Εξερευνούμε τα στερεά σώματα, τις τέσσερις πράξεις, την κατασκευή χημικών ενώσεων και τον περιοδικό πίνακα!

*Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με τηλεκπαίδευση.

Οι εκπαιδευτικοί μας ενημερώνονται και εκπαιδευόνται συνεχώς από την Microsoft στη διδασκαλία του Minecraft Education Edition, του Microsoft Office και άλλων προγραμμάτων μέσω του προγράμματος Global Training Partner του οποίου είμαστε μέλη από το 2018.

Microsoft in Education Global Training Partner

Εγγραφή