Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εισαγωγή στις βασικές έννοιες της προσέγγισης S.T.E.M. (Science, Technology, Engineering & Mathematics) μιας όλο και περισσότερο  διαδεδομένης προσέγγισης στον τομέα της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το σεμινάριο παρέχει το θεωρητικό υπόβαθρο και τις πρακτικές οδηγίες για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πλακέτα πρωτότυπης σχεδίασης Micro:bit σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, π.χ. τάξη, σχολείο, φροντιστήριο. Το σεμινάριο αυτό είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να σας βοηθήσει να διδάξετε τους μαθητές σας μέσα από μια ενιαία, διαθεματική προσέγγιση τα Φυσικά, τη Μηχανική, την Τεχνολογία και τα Μαθηματικά που διδάσκονται στο Δημοτικό σχολείο.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των τάξεων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και σε φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων  που επιθυμούν  να γνωρίσουν και. να εισάγουν το Micro:bit στην τάξη τους.

Πρόσθετες παροχές

Επίσης, παρέχεται βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης του σεμιναρίου.

Διάρκεια

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 4 ώρες δια ζώσης.

Φόρμα Εγγραφής