Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εισαγωγή στις βασικές έννοιες της προσέγγισης S.T.E.M. (Science, Technology, Engineering & Mathematics) μιας όλο και περισσότερο  διαδεδομένης προσέγγισης στον τομέα της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το σεμινάριο παρέχει το θεωρητικό υπόβαθρο και τις πρακτικές οδηγίες για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί η προσέγγιση STEM σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, π.χ. τάξη, σχολείο, φροντιστήριο. Το σεμινάριο “STEM στο σχολείο” είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να σας βοηθήσει να διδάξετε τους μαθητές σας μέσα από μια ενιαία, διαθεματική προσέγγιση τα Φυσικά, τη Μηχανική, την Τεχνολογία και τα Μαθηματικά που διδάσκονται στο Δημοτικό σχολείο.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των τάξεων της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και σε φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων  που επιθυμούν  να γνωρίσουν και. να εισάγουν το STEM στην τάξη τους.

Διάρθρωση σεμιναρίου
Α’ ΜέροςΒ’ Μέρος
  • Παιδαγωγικά μοντέλα και θεωρίες για το STEM
  • Διδακτική του STEM και μικροδιδασκαλίες
  • Ρομποτκή και προγραμματισμός στο σχολείο
  • Προγράμματα και εφαρμογές στην τάξη
Πρόσθετες παροχές

Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν ένα πακέτο που περιέχει υλικά και πλάνα διδασκαλίας, για 6 STEM δραστηριότητες, σε ένα τμήμα 20 μαθητών.

Επίσης, παρέχεται βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης του σεμιναρίου.

Διάρκεια

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 6 ώρες δια ζώσης και 2 ώρες εξ αποστάσεως.

Το σεμινάριο έχει αξιολογηθεί από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Κόστος σεμιναρίου

130€

Για εγγραφές έως 14 Νοεμβρίου: 110€

Φόρμα Εγγραφής