ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Μέσα από τις δραστηριότητες μας, οι μαθητές αναπτύσσουν τις παρακάτω δεξιότητες.


Συνεργασία και επικοινωνία


Οι μαθητές μαθαίνουν να ανταλλάσουν ιδέες, να εκφράζουν απόψεις και να βρίσκουν λύσεις στα πλαίσια της ομάδας τους.

Κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων


Οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν προβλήματα σε άμεση σύνδεση με την καθημερινή τους εμπειρία (π.χ. Πώς θα κάνω ένα αυτοκινητάκι νε κινηθεί χωρίς να το ακουμπήσω;). Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η κριτική και η συνδυαστική τους σκέψη.

Δημιουργικότητα και περιέργεια


Φτιάχνοντας δικά τους δημιουργικά projects (πχ. το δικό τους ρομποτικό κάδο ανακύκλωσης) οι μαθητές εξερευνούν πώς οι ιδέες τους μπορούν να υλοποιηθούν ενώ μαθαίνουν να βρίσκουν δημιουργικές και πρωτότυπες λύσεις.

Πρωτοβουλία και αυτοπεποίθηση


Οι μαθητές απαντούν στα δικά τους «γιατί» και «πώς» μέσα από δραστηριότητες,
εξερευνώντας ουσιαστικά το φυσικό κόσμο καθώς και τον κόσμο του προγραμματισμού, με το δικό τους τρόπο και ρυθμό.

Σπειροειδής & Εξατομικευμένη Μάθηση

Στο Ampersand Makerspace έχουμε φτιάξει ένα δικό μας ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών το οποίο ακολουθεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας (Γλώσσα, Φυσικές επιστήμες, Μαθηματικά) και προσαρμόζεται ανάλογα με τις προηγούμενες γνώσεις του κάθε μαθητή. Κατά το τρόπο αυτό, οι μαθητές προσεγγίζουν τα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα ανά τακτά χρονικά διαστήματα αυξάνοντας σταδιακά το επίπεδο προσέγγισης του θέματος.


Είπαν για εμάς


Επικοινωνία


Στοιχεία Επικοινωνίας


Email


info@makerspace.edu.gr

Τηλέφωνο


210 300 6088

Διεύθυνση


Φορμίωνος 46, Αθήνα