Διάρκεια εργαστηρίου: 90 λεπτά μία φορά

Ηλικίες: 8-12 ετών

Το Minecraft Education Edition είναι ένα πρόγραμμα που ενισχύει την δημιουργικότητα και τη φαντασία των παδιών μέσα από τις κατασκευές και τον πειραματισμό. Με το ειδικό περιβάλλον Makecode που συμπληρώνει τον κόσμο του Minecraft, οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να εξασκηθούν στην προγραμματισιτική λογική και με κίνητρο την κατασκευή φανταστικών κόσμων να εξερευνήσουν πιο περίπλοκες προγραμματιστικές δομές. Επίσης, μέσα από το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζεται η εξερεύνηση των μαθητών στο κόσμο των μαθηματικών και της χημείας. Εξερευνούμε τα στερεά σώματα, τις τέσσερις πράξεις, την κατασκευή χημικών ενώσεων και τον περιοδικό πίνακα!

Εγγραφή


Το ημερολόγιο φορτώνει...
Powered by Booking Calendar