Διάρκεια εργαστηρίου: 90 λεπτά μία φορά την εβδομάδα για 8 εβδομάδες

Ηλικίες: 9-14 ετών

Το εργαστήριο Αρχιτεκτονικής για παιδιά απευθύνεται σε ηλικίες από 9 έως 14 ετών. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με ενεργή συμμετοχή των παιδιών σε κατασκευές, υλικά και νέες έννοιες. Μέσω του παιχνιδιού, της μάθησης , της αναζήτησης και της ανακάλυψης, τα παιδιά καλλιεργούν την κριτική σκέψη και κατανοούν καλύτερα το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την αρχιτεκτονική, το  σχεδιασμό, την αποτελεσματική χρήση υλικών και αρχίζουν να διαμορφώνουν το απαραίτητο αισθητικό κριτήριο.

Οι μαθητές θα καταλάβουν ότι η αρχιτεκτονική βρίσκεται παντού γύρω μας και ότι δεν αφορά απλά και μόνο την κατασκευή κτηρίων. Το μάθημα για την αρχιτεκτονική είναι μάθημα για τη συνθετική σκέψη. Το παιδί καλείται να δημιουργήσει μια  δική του δομή, μια σύνθεση, μια δική του κατασκευή, καλείται να μάθει να σκέφτεται πολύπλευρα, συνθετικά. Αυτή η προσφορά της γνώσης στα παιδιά, καθώς επίσης και η ελευθερία της σκέψης οδηγεί στη μαγεία της δημιουργίας.

Σε ένα εργαστήρι Αρχιτεκτονικής τα παιδιά θα:

  • κατασκευάσουν μοντέλα και μακέτες σε κλίμακα.
  • έρθουν σε επαφή με το αρχιτεκτονικό σχέδιο.
  • κατανοήσουν τον πολεοδομικό σχεδιασμό.
  • ασχοληθούν με την αρχιτεκτονική τοπίου.
  • ασχοληθούν με τη Μηχανική και τις Φυσικές Επιστήμες.
  • γνωρίσουν διάσημα αξιοθέατα και θα τα αναπαραστήσουν σε κλίμακα.
  • έρθουν σε επαφή με την Τέχνη και το ιστορικό πλαίσιο που εντάσσεται κάθε φορά.
  • αντιληφθούν τις ιδιότητες υλικών.

Εγγραφή